Κοινωνία

«Η σχε­δία του σεξ»

Το ψυ­χο­λο­γι­κό πεί­ρα­μα για την επι­θε­τι­κό­τη­τα, που έγι­νε το 1973 και ήταν ο πρό­δρο­μος του Big Brother.

Για­τί οι συμ­με­τέ­χο­ντες ήθε­λαν να σκο­τώ­σουν τον ερευ­νη­τή;

11 Μα­ΐ­ου 1973. Έξι άν­δρες και πέ­ντε γυ­ναί­κες επι­βι­βά­στη­καν σε μια σχε­δία και ξε­κί­νη­σαν ένα τα­ξί­δι που θα διέ­σχι­ζε με­γά­λο μέ­ρος του Ατλα­ντι­κού από τα Κα­νά­ρια νη­σιά μέ­χρι τις ακτές του Με­ξι­κού.

Περισσότερα...

Η νέα Barbie κά­θε­ται σε αμα­ξί­διο για ΑμεΑ

Η νέα Barbie κά­θε­ται σε αμα­ξί­διο για ΑμεΑ ή έχει προ­σθε­τι­κό μέ­λος

ΗBarbie, η αγα­πη­μέ­νη κού­κλα των παι­δι­κών μας χρό­νων, κά­νει για ακό­μα μία φο­ρά την ανα­τρο­πή και με­τά την εκ­δο­χή με κυτ­τα­ρί­τι­δα, η ξαν­θιά φί­λη μι­κρών και με­γά­λων κο­ρι­τσιών πρό­κει­ται από τον Ιού­νιο να κα­θί­σει για πρώ­τη φο­ρά σε αμα­ξί­διο για ΑμεΑ.

Περισσότερα...

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συναιτερισμού με την επωνυμία “Προμηθευτικός – Καταναλωτικός – Πιστωτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Ιονικής και Read More
 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Read More
 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • 1
 • 2