Πολιτισμός

H προέλευση της ονομασίας "ΕΛΛΗΝΑΣ"

Η ονο­μα­σία: Ελ­λάς-Ελ­λη­νας-Γραι­κός-Ρω­μιός και η προ­έ­λευ­ση της ετυ­μο­λο­γί­ας.

Έχε­τε ανα­ρω­τη­θεί πο­τέ από που προ­ήλ­θαν τα ονό­μα­τα Ελ­λάς- Ελ­λη­νας-Γραι­κός-Ρω­μιός…

Η Ιστο­ρία μας, η προ­έ­λευ­σή μας και το DNA μας μάς έφε­ραν από μα­κριά… όπως και το όνο­μα μας!

Περισσότερα...

Oι Έλ­λη­νες σή­με­ρα ασχέ­τως μορ­φώ­σε­ως μι­λά­με ομη­ρι­κά, αλ­λά δεν το ξέ­ρου­με

Πα­ρα­κά­τω θα δού­με οτί τα αρ­χαία ελ­λη­νι­κά όχι μό­νο δεν εί­ναι νε­κρή γλώσ­σα, αλ­λά ότι οι Έλ­λη­νες σή­με­ρα ασχέ­τως μορ­φώ­σε­ως μι­λά­με ομη­ρι­κά, αλ­λά δεν το ξέ­ρου­με επει­δή αγνο­ού­με την έν­νοια των λέ­ξε­ων που χρη­σι­μο­ποιού­με.

Ας δού­με κά­ποια πα­ρα­δείγ­μα­τα.

ιχθύς εί­ναι το ψά­ρι. Λέ­με σή­με­ρα ιχθυο­τρο­φείο, ιχθυο­καλ­λιέρ­γεια

Περισσότερα...

Το Σουβλάκι Κατάγεται Από Το Αιγαίο

Έψηναν Σε Ξυλάκια Στη Σαντορίνη Πριν Από 3.500 Χρόνια.

Τι έτρωγαν οι Ελληνες το 1.600 π.Χ.; Ο αρχαιολόγος Χρίστος Ντούμας άφησε για λίγο στην άκρη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο Ακρωτήρι της Θήρας και μίλησε για τις νοστιμιές που απολάμβαναν οι πρόγονοί μας πριν από 3.500 χρόνια.

Περισσότερα...

Άπλα Μαγικά: Καλλιτέχνης Ζωγραφίζει Εντυπωσιακά Έργα...

Στο Δρόμο Και Δίνει Πολύχρωμες Νότες Σε Άχρωμες Μεγαλουπόλεις

Τα δημιουργήματά του είναι απίστευτα, αφού έχει μετατρέψει ακόμα κι έναν πυροσβεστικό κρουνό σε Πριγκίπισσα Leia!

Συνήθως, ο Tom Bob εμφανίζεται στη Νέα Υόρκη, αλλά μερικές φορές απελευθερώνει τη δημιουργικότητά του και αλλού.

Περισσότερα...

  • 1
  • 2
  • 3