Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.
Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ που προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε τιμές που κάνουν τη διαφορά στα λειτουργικά έξοδα των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Δημιουργήθηκε από νέους ανθρώπους, με πάθος και όραμα να αλλάξουν τον κόσμο της ενέργειας, προσφέροντας οικονομία σε όλους εσάς που την έχετε ανάγκη.

Για εμάς στην ecofos ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και η εξυπηρέτησή του προτεραιότητά μας.

Στην ecofos βρισκόμαστε σταθερά δίπλα σας κι έχουμε ως κύρια δραστηριότητα την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου & ηλεκτρικής ενέργειας. Καινοτόμες & αξιόπιστες υπηρεσίες για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτήρια.

Προσανατολισμός της Εταιρείας είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, του επαγγελματία και της βιομηχανίας. Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, με υπευθυνότητα & σεβασμό προς το περιβάλλον «δίνουμε ενέργεια» κάθε στιγμή!

Επιλέγοντας την ecofos κερδίζετε:

 • Οικονομικότερα τιμολόγια για την επιχείρηση και το σπίτι σας
 • Ξεκάθαρες χρεώσεις σε €/kWh που προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης με τα τιμολόγια του ανταγωνισμού
 • Ξεκάθαρους όρους συνεργασίας, χωρίς έξτρα χρεώσεις και ψιλά γράμματα
 • Λογαριασμό απλό και κατανοητό
 • Άριστη προσωπική εξυπηρέτηση
 • Δυνατότητα μηνιαίων εκκαθαριστικών λογαριασμών
 • Ειδικές εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές για την επιχείρηση και το σπίτι σας.
 • Εγγυημένα προϊόντα άριστης ποιότητας

ecofos


Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νεί­τε με το Συ­νε­ται­ρι­σμό μας:

Τηλ. : 210 3250692-3-4

e – mail : synergasya@​gmail.​com


 

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2