ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συνεταιρισμού με την επωνυμία “Προμηθευτικός – Καταναλωτικός – Πιστωτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος” συγκαλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του, Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του.

Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16.00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού στην Αθήνα, στην οδό Ευπόλιδος αρ. 8 (7ος όροφος).

Βάσει του καταστατικού, η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση έχει ως αποκλειστική ημερήσια διάταξη την παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου (διοικητικός απολογισμός), την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 


Η παρουσία όλων των μελών είναι σημαντική. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16.00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού στην Αθήνα, κατά τα παραπάνω. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και κατά την πιο πάνω ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 16.00 π.μ. επίσης στα γραφεία του Συνεταιρισμού στην Αθήνα.

Αθήνα, 9.2.2023

Για το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                  Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

katastasi apotelesmaton 2019 1

katastasi apotelesmaton 2020 1

katastasi apotelesmaton 2021 1

katastasi apotelesmaton 2022 1

  • 1
  • 2