1. Σαράντος Φιλιππόπουλος: Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Νικόλαος Αλεξόπουλος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Παναγιώτης Χαλικιάς: Γραμματέας

4. Χαράλαμπος Γιαλαμάς: Αναπληρωτής Γραμματέας

5. Γεώργιος Ανδριώτης : Ταμίας

6. Ιωάννης Δαμασκηνός: Αναπληρωτής Ταμίας

7. Αναστασία Αναστασίου: Μέλος

8. Μαρία Κανάκη: Μέλος

9. Ιωάννης Σούλας: Μέλος

  • 1
  • 2
  • 3