Ζώα

Άγρια άλογα του Αξιού: Εντυπωσιάζουν με την περηφάνια και την ομορφιά τους!

Ζουν στο Δέλτα από τη δεκαετία του ’60 οπότε οι ιδιοκτήτες τους -μετά την εκμηχάνιση της γεωργίας- τα άφησαν ελεύθερα.

Η άγρια αγέλη, που κάποτε μετρούσε και 100 άλογα, σήμερα περιλαμβάνει περίπου 70, αριθμός που ολοένα μειώνεται.

Περισσότερα...

Απίστευτo γεγονός: Τραυματισμένος γλάρος πήγε μόνος του σε νοσοκομείο άγριων ζώων στην Πάρο

«Εμείς οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε το εύρος της νοημοσύνης των ζώων» σχολίασε η Αλκυόνη, ο φορέας που ανέλαβε την περίθαλψη του πτηνού.

Αφού δεν μπορούσε να πετάξει, πήγε περπατώντας. Ένας γλάρος, τραυματισμένος από πετονιές και αγκίστρια, έκανε μόνος του εισαγωγή στο νοσοκομείο του Συλλόγου Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων Αλκυόνη.

Περισσότερα...

Αυ­τό­φω­ρο για όποιον βα­σα­νί­ζει τα ζώα με εγκύ­κλιο του Αρεί­ου Πά­γου

Αυ­τό­φω­ρο για τους βα­σα­νι­στές ζώ­ων και μή­νυ­ση χω­ρίς την κα­τα­βο­λή του πα­ρα­βό­λου των 100 ευ­ρώ -που ισχύ­ει για τις άλ­λες πε­ρι­πτώ­σεις μη­νύ­σε­ων- αφού πρό­κει­ται για αυ­τε­παγ­γέλ­τως διω­κό­με­νο αδί­κη­μα, ζη­τεί με ερ­μη­νευ­τι­κή εγκύ­κλιο της νο­μο­θε­σί­ας προ­στα­σί­ας των ζώ­ων ο αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πά­γου Ρούσ­σος – Εμ­μα­νου­ήλ Πα­πα­δά­κης ανοί­γο­ντας ομπρέ­λα προ­στα­σί­ας στους τε­τρά­πο­δους αδέ­σπο­τους και μη.

Περισσότερα...

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2